Osnovne informacije

Zveza društev kurentov, Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, SI-Slovenija

Matična številka: 4070003000, davčna številka: 34599444

Transakcijski račun: IBAN SI56 0510 0801 3965 082 odprt pri Abanka, d. d.

E-naslov: zveza.kurentov@gmail.com

Tajnik: Andrej Čuš,   Telefon: +386 (0)40 32 86 13,   E-naslov: zveza.kurentov@gmail.com

Predsednik: Aleš Ivančič,   Telefon: +386 (0)51 45 18 41,   E-naslov: ales.ivancic@ed-kurent.si

Podpredsednik : Iztok Kovačec,     Telefon: +386 (0)41 62 63 66,   E-naslov: iztok.kovacec@gmail.com

Podpredsednik:  Damijan Vidovič,      Telefon: +386 (0)41 64 16 59 ,   E-naslov: servis@orcaenergy.eu