O zvezi

Zveza društev kurentov združuje 25 društev s preko 1100 člani, kar pomeni, da je v zvezo vključena glavnina posameznikov, ki ohranjajo kurentovo obredje. Zveza društev kurentov je plod prizadevanj zainteresiranih društev, ki ohranjajo tradicijo kurenta in njegovega obredja. Dolgoletna želja posameznih društev in skupin je namreč bila, da bi se medsebojno povezala, saj bi to pripomoglo k doseganju skupnih ciljev. Zveza društev kurentov je bila ustanovljena leta 2014 in ima danes status društva v javnem interesu na področju kulture.

Kurentovo obredje je živ pojav, ki se spreminja, vendar je potrebno biti pri njegovem izvajanju kar se da previden. V sodobni tehnološki družbi je še posebej pomembno, da smo pri vnašanju novosti v etnografsko izročilo kritični. Društva, ki so nosilci izročila, se tega zavedajo, zato je bil ključen povod za ustanovitev Zveze društev kurentov prav želja po skupni kritični presoji novosti v obredju in želja po vračanju k prvobitnosti. Navedene cilje lahko društva dosežejo le skupaj, saj združevanje omogoča tesnejše sodelovanje, boljši pretok informacij in večji vpliv na širšo okolico. Izredno pomembno je, da skupine kurentov sodelujejo in druga drugi podajajo dobronamerne predloge ter s tem skupaj oblikujejo živo izročilo.

Pomemben, vendar ne edini korak k temu, sta bila razglasitev kurentovega obredja za živo mojstrovino državnega pomena in vpis obhodov kurentov na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, decembra 2017.

Hkrati je Zveza aktivna pri osveščanju organizatorjev različnih prireditev in dogodkov o etnografskem izročilu, s čimer želi zajeziti nekatere moderne in neprimerne oblike prikazovanja kurentovega obredja, ob zavedanju, da je kurentovo obredje živ pojav in da se do neke razumne mere spreminja. Zveza kurentov na vseh ravneh zastopa tudi interese svojih članov.